<dl id="opymh"></dl>

<div id="opymh"></div>
   <div id="opymh"><tr id="opymh"></tr></div>

    <em id="opymh"><ins id="opymh"><mark id="opymh"></mark></ins></em><sup id="opymh"><menu id="opymh"></menu></sup>

    <em id="opymh"></em>

    <em id="opymh"><ol id="opymh"></ol></em>

       windows下安裝jshint,自定義配置無法失效.[已解決]

       0 0 jshint
       星夜小筑
       星夜小筑

       聲望值:155 0人

       2018-10-18 11:04:12 提問

       關注 0關注

       收藏 0收藏, 171瀏覽

       問題描述

       • 在windows下,通過npm安裝了grunt-contrib-jshint
       • 想自定義一些全局變量,讓它別報錯,比如console,require等
       • 參照官網的三種配置方式進行配置

        • .jshintrc 配置無法生效 配置代碼見后面
        • package.json 配置無法生效
        • 在單個js文件上使用/*globals console,require*/可以生效

       .jshintrc

       {
        "undef": true,
        "unused": true,
        "globals": {
         "require": true
        }
       }

       package.json

       ...
       ,"jshintConfig": {
           "undef": true,
           "unused": true,
           "globals": {
             "require": true
           }
         }

       問題其實并沒出現在配置文件上
       主要還是不懂grunt導致的

       請先 登錄 后評論

       0個回答

       注冊新賬號

       懸賞追問
       10
       • 10
       • 20
       • 50
       • 100
       • 200
       • 輸入數值
       發布追問
       极速飞艇好假
       <dl id="opymh"></dl>

       <div id="opymh"></div>
         <div id="opymh"><tr id="opymh"></tr></div>

          <em id="opymh"><ins id="opymh"><mark id="opymh"></mark></ins></em><sup id="opymh"><menu id="opymh"></menu></sup>

          <em id="opymh"></em>

          <em id="opymh"><ol id="opymh"></ol></em>

             <dl id="opymh"></dl>

             <div id="opymh"></div>
               <div id="opymh"><tr id="opymh"></tr></div>

                <em id="opymh"><ins id="opymh"><mark id="opymh"></mark></ins></em><sup id="opymh"><menu id="opymh"></menu></sup>

                <em id="opymh"></em>

                <em id="opymh"><ol id="opymh"></ol></em>